سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

به کدامین گناه؟

    

         بایِ ذَنبٍ رُجِعَت؟

            به کدامین گناه ما

         را به شهر برگرداندند ؟

 

دوکوهه،پادگان دژ/اروند،شلمچه،پادگان حمید/

طلائیه،هویزه،پادگان میشداغ/

فکه و دوباره دوکوهه...

این بود روزی 4 روزه ما از جنوب.

 

اگر بخواهی بیشتر از این بگویم، دیگرمن میدانم و تو!!!

از همین الان بخواه که بروی

بخواه...

اصرار کن و حتا تر، تهدید هم بکن

 و بعد مطمئن باش میروی.شک نکن...