سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

اعتکاف دانشگاه تهران

اعتکاف فرصتی است برای دیدن بنده های خوب خدا...

این که ببینی وقتی قرار است خوب شوی، یعنی دقیقاً‏باید چه جوری شوی.

پس چه خوب که جایی مثل دانشگاه تهران باشدو چه بهتر که حاج سعید هم باشد و چه بهتر تر که آقای پناهیان هم یک حال اساسی بهت بدهد.

البته این برای منی است که طعم اعتکاف در مشهد و مسجد الحرام را نچشیده ام.

خدا روزی همه مشتاقانش کند....

پ.ن1:خیلی دلم می خواست همه چیز را بگویم.

اما حیف که نه حالش هست...

نه حوصله اش..

و نه هر چیز دیگری که به خاطر آن بنویسم

شاید وقتی دیگر