سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

پارسی بلاگ

    نظر

پارسی بلاگ دیگر شده یک....یک....،چیزی شبیه مرداب.نمی دونم تمثیلش درست باشه یا نه؟ولی دیگه هیچی نداره.هیچ خبر خاصی نیست.

خیلیا بی سر و صدا یا با سر و صدا رفتن....

خیلیا گفتن و رفتن و خیلیام نگفتن و بعضی ها رو هم مجبور کردن که برن

خیلیا الکی شدن وبلاگ برتر و زدن تو ذوق اونایی که با کلی شوق اون لینک رو باز میکردن.

و خیلیا وبلاگ برتر بودن و هیچ کسی نمی دونست چه خبریه اونجا

یه موقعیه توی پارسی بلاگ یه سریا مثل نخ تسبیح بودن که همه رو جمع می‏کردن، و اون موقع ها چه شور خوبی افتاده بود.اونا رفتن و بقیه هم....

بدبختی دلم هم نمی آید حذفش کنم این کوله پشتیم را

دیگر مطمئنم اگر همین امروز حسن کوکبیان نظری فوت می کرد،عمراً این همه ختم قرآن جمع میشد و خبرش می پیچید و .... .

دیگر هیچ چیز پارسی بلاگ را دوست ندارم.دیگر از هیچ چیزش نمی توانم دفاع کنم.خلع سلاح شدم.

تسلیم