سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

فاصله حق و باطل

حدیث حضرت علی «علیه السلام» را شنیده ای که فاصله حق و باطل 4 انگشت است؟می بینی حضرت چقدر راحت و ملموس برایت تشریح میکند که بفهمی چه خبر است؟می بینی چقدر راحت ممکن است جایمان عوض شود و نفهمیم؟

امروزِ دانشگاه امیرکبیر،تشریح همین قضیه بودِ.فاصله حق و باطل،فاصله بین مسجد دانشگاه تا دانشکده کامپیوتر بود.چیزی نزدیک به 30 قدم.فقط همین

از جلوی مسجد که،کمی آنطرف تر می رفتی، می شدی جزو آنها که شب شهادت پیامبر و سبط اکبرش،در بین« یا حسین» مردم و در میان تدفین شهدا،دست می زدندو یا حسین مردم را هوو می کردند و سوت می زدند!

بگذار بگویم کمتر از 30 قدم.

بین دانشکده صنایع و کامپیوتر،تحکیم وحدتی ها شلوغ بازی در آورده بودند و بسیجی ها هم امده بودند که جواب این پرویی ها را بدهند.

و عده ی البته بیشتری طبق قانون نانوشته «موبایل دارم،پس هستم»داشتند وظیفه خطیر تصویر برداری را انجام می دادند و شاید بتوان به جرات گفت  اکثرِ جمعیت جلوی دانشکده صنایع و کامپیوتر تماشاچیانی بودند که هنوز تکلیفشان با خودشان معلوم نبود و فقط نگاه میکردند...

فهمیدی چرا کمتر از 30 قدم؟

فاصله بین دانشکده صنایع تا کامپیوتر خیلی کم بود.شاید بتوان گفت اصل دعوا هم همان جا بود.بسیجی ها جلوی صنایع بودند و طیف غیر قانونی علامه جلوی کامپیوتر.

فکر کنم اصل فاصله، همان 4 انگشت بود.باور کن

 

  

تدفین شهدا در دانشگاه امیر کبیر