سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دیده ها و شنیده ها

*شنیده اید زهرا رهنورد گفته است که اگر تقلب نشود میر حسین رای می آورد؟

شنیده اید (علاوه بر دیگر نظر سنجی ها)مرکز نظر سنجیTFT آمریکایی اروپایی اعلام کرده است که بخش عمده ای از ایرانیان به محمد احمدی نژاد رای می دهند؟

شنیده اید یکی از ترفندهای بازنده این است  که دست پیش بگیرد؟(قضیه کمیت هصیانت از آرا را که لازم نیست توضیح بدهم؟)

*دیده اید شیشه های ماشینهایی که از عکس میر حسین پر است؟

و دیده اید معدود ماشینهایی که از عکس احمدی نژاد پر است؟

یکی از شانسهای طرفداران میرحسین این است که رقیبشان احمدی نژاد است.و خودشان بیش از هرکسی می دانند که احمدی نژادی ها اهل کرکری و شیشه شکوندن

و داد و غال نیست.

*شنیده اید می گویند برای پر کردن مصلی از آدم از شهرستان ماشین آورده اند؟ما که ندیدیم!

*وشنیده اید مترو ملک پدری جناب شهردار است و ایستگاه مصلی دیروز ربع یوم تعطیل بود؟ما که دیدیم!

لازم است یاد اوری کنم که دیروز 18 خرداد همایش حامیان دکتر احمدی نژاد که تصادفاً‏قرار بود در مصلی هم برگزار شود، بود؟!؟!؟!

 

 همایش حامیان دکتر در مصلی

 

 همایش حامیا دکتر در مصلی

 

*شنیده اید شعار زنده باد مخالف من را؟

البته جدا از اینکه مسول این تشکیلات  جناب خاتمی و شخصی  بسیار پایبند به این شعار و البته شعور هستند و در دانشگاه امیر کبیر برای کسانی که عکسش را می سوزانند اظهار علاقه مندی میکند! و دکتر احمدی نژاد است که در دانشکده فنی در مقابل هووو کردن حضار به دانشجویان می توپد که پس اصول دموکراتیک شما کجا رفته است!؟؟!؟!

متاسفانه طرفداران این دو گروه هم به مسولشان رفته اند.

من دیگر این را با چشم های خودم میدیدم که در مناظره های دانشجویی بین این دو گروه،تنها کافی بود تا بگویند میر حسین در این 20 سال کجا بوده؟همین کافی بودن برای عربده کشیدن سبز پوشان!

با چشمهای خودم دیدم و شنیدم که در مناظره ایمان ملکا(از انجمن اسلامی) و علی نادری(از بسیج دانشجویی) ملکا از طرفدارانش می خواست که ساکت شوند تا خودش جواب نادری را بدهد! و نادری هم از بسیجی ها تشکر کرد که در وسط حرف آقای ملکا نمی پرند و می گذارند ایشان حرفشان را بزنند.

دیروز که با اتوبوسهای شرکت واحد بر می گشتیم خانه... چند تایی پرچم تلفات دادیم که البته اواخرش دیگر خبره شده بودیم و تا موتوری می آمد این دماغهای سوخته آنان بود که بویش می آمد.چون دستشان به پرچم نمی رسید....

امروزه در تعجم از اینکه چرا بعضی ها قوه توجیهشان این قدر پر کار شده است؟

همه چیز معلوم است.