سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

سه نقطه

 این پست ویرایش شد!؟

خدایا تو راسپاس به خاطر اینکه آقای پناهیان را خلق کردی.(بی اغراق)

پی نوشت:امروز صبح ساعت 6 تا 8 رفتیم پای صحبت های حاج آقا.الحق و الانصاف که دومی ندارند.

2 نکته مهمتر از متن:* سخنرانی در صبح زود چند مزیت دارد.هم اینکه صبحت را با خوب چیزی شروع می کنی و هم اینکه روضه هایش بدجور می چسبد.

تقبل الله؟

* تا حالا شده یا یک نفر هماهنگ کنی که درباره چیزی صحبت کند؟طرف اگر یادش بماند صحبت می کند

حرفهایت را به خدا بگو.خودش هماهنگ می کند.طرف نا خودآگاه و بی ربط به موضوع اصلی اش حرف دل تو را می زند.