سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

آیت الله بهجت رفتند...

آیت الله بهجت هم رفتند...

دیگر وزنه های آن طرف دارند کم کم  سنگین تر میشود.دلم خوش است به آقا فقط. نه! امام زمان هم هستند.

امام گفته بودند ایشان مقام موت اختیاری داشتند...

یادم می آید آقای پناهیان چند بار گفته بودند که یکی از علما به من گفتند:زلزله تهران به خاطر یک عالم مومن عقب افتاده.همین که او نفس میکشد،خدا به خاطر او،این زلزله عظیم را به عقب انداخته است.(حالیته یعنی چی؟همین که یکی نفس میکشد.فقط همین!)

از موقعی که خبر را، پیامکی شنیدم فقط دارم به این فکر میکنم که نکند آن عالم آیت الله بهجت بودند؟!؟!؟

آقای پناهیان کجاست؟من یک سوال دارم...