سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

لبخند رضایت

فقط تو بخند...

جهنم هرچی درد و خستگی و روزمرگی که بر سرمان هوار می شوند...

فقط

تو

بخند...با رضایت...

که لبخندت انرژی مضاعف به ما می دهد

 

آقا

 پ.ن:حتا جهنم! قالب وبلاگم که نمی تواند بزرگی عکس تو را تحمل کند!

پ.ن2:نمیدانم چرا آقا خیال برگشتن از قم را ندارند.انگار بدجوری دلشان برای شیعه های قمی تنگ شده بود...

کاش می شد بعد این سفر، که آقا برمی گردند، برویم استقبالشان.من یکی که بدجور به دلم مانده..