سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دکتر مسعود علی محمدی

خواهرم به گوشی ام زنگ زد و گفت یکی از اساتید دانشگاه تهران را شهید کردند.

تلویزیون را روشن کردم.شبکه خبر داشت زیر نویس می کرد. و یکی در میان می زد که مسعود علیمحمدی یا مسعودعلی محمدی  در یک حادثه تروریستی در جلوی منزلش شهید شده.

رفتم در نت و فقط خبرگزاری فارس خبرش را رفته بود بالا.

هنوز از قیطریه به بقیه خبرش نرسیده بود؛ انگار...

منگ بودم. و عصبانی از دست قوه قضائیه که این قدر بی جربزگی نشان داد که جرات کردند یک استاد دانشگاه را ترور کنند.

فارس زده بود که مسولان امنیتی و قضایی در حال پیگیری مجرمان این جنایت اند!

خنده دار است.واقعاً خنده دار است. وقتی هنوز عاملان جنایت عاشورا که اتفاقاً عکسهایش هم پخش شده است، نتوانستند بگیرند، می خواهند عاملان یک انفجار کنترل از راه دور را شناسایی کنند؟؟؟؟

انفجاری که هنوز نمی دانند منبعش یک سطل آشغال بوده یا موتور سیکلت!!!!!!

تعجبم از این است که منافقین حرف آقا را خوب فهمیدند که گفتند: «اساتید دانشگاه فرمانده هان جنگ نرم هستند »و خود اساتید گرام ما هنوز ملتفت نشده اند!!!

دارم به دانشجویانی فکر می کنم که  هفته دیگر با این استاد امتحان دارند....

به آنهایی که با ایشان پایان نامه داشتند...

چه حالی دارند؟...