سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بازگشت به کتاب قانون

 

ماده 514 قانون مجازات اسلامی

هرکس به حضرت امام خمینی،

 بنیان گذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه

و مقام معظم رهبری

به نحوی از انحاء اهانت نماید

 به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.