سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دیکتاتور؟

این شبها،که بر بالای بام ها کم و بیش صدای تکبیر و گاهاً‌ فحش به نظام و رهبر عزیزمان می آید...

دلم می سوزد برای سبز پوشانی که با مرگ بر دیکتاتور گفتنشان، خودشان کله پا شوند...

مگر اینکه معتقد نباشند که حق با آن هاست...

آن وقت همین نظام و رهبر عزیز آنها را در آغوش خواهند کشید

و نه سفارت ایتالیا و بی بی سی فارسی و هر خیر خواه نمای دیگر...

پس سبز پوش عزیز

بگذار من نیز با تو هم صدا شوم.

نمی گویم مباهله.

ولی...

من نیز خواهان این هستم که دیکتاتور اصلی بمیرد.

نه کسانی که دیگران به غلط به تو دیکته کرده اند:دیکتاتور

____________________________

راستی امشب لیله الرغائب است.

مگر امام زمان برای آمدنش دعا کند که بالاخره به حضورش برسیم.

امام

دلش به دعای ما و حضور ما، خوش است که تا حالا به،بی امامی محکوم شدیم.

امام عزیزم!

بی خیال

ما بی لیاقتیم

دیگر بیا

 بیا که تکلیف ما را معلوم کنی....

در این دنیای شیر تو شیر


نامت و راهت

این روزها که نامت مد شده است

نیستی امام عزیز...

کاش همه به راهت برگردند و نه نامت...

 کاش باور می کردند وقتی می گویی:من باز به همه این آقایانی که می‌خواهند نطق کنند و اعلامیه بدهند و نمی‌دانم نامه سرگشاده بفرستند و ازاین مزخرفات، به همه اینها اعلام می‌کنم که برگردید به اسلام، برگردید به قانون ، برگردید به قرآن کریم ،‌ بهانه درست نکنید که اسباب این بشود که شما همه به انزوا کشیده بشوید. (صحیفه امام جلد 14 صفحه 415)

کاش حالیشان شود که حرفهایت برای امروزشان است که می گفتی:نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری!قانون تو را قبول ندارد نباید  از کسی پذیرفت ، ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی.همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ،‌ ولو برخلاف رای شما باشد. باید بپذیرید، برای این‌که میزان اکثریت است ؛ و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست ، میزان است که همه باید بپذیریم.
(صحیفه امام جلد 14 صفحه 378)
کاش متوجه شوند این حرفها از توست.از خود تو که صریح می گفتی:اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابان‌ها برضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند،‌ این همان معنای دیکتاتوری است که مکرر گفته‌ام قدم به قدم پیش می‌رود،‌ این همان دیکتاتوری است که به هیتلر مبدل می‌شود.اگر همه این آقایان که ادعای این را می‌کنند که ما طرفدار قوانین هستیم ، این‌ها با هم بنشینند و قانون را باز کنند و تکلیف را از روی قانون همه شان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون برخلاف رای من هم بود من خاضع‌ ام ، اگر بر وفاق هم بود من خاضع‌ام ،دیگر دعوایی پیش نمی‌آید؛ هیاهو پیش نمی‌آید.
(صحیفه امام جلد 14 صفحه 415)